Doorgaan naar inhoud
Gratis verzending in NL op alle bestellingen boven €75
Gratis verzending NL boven €75

Leveringsvoorwaarden stickerxpress.nl

1. - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: atop-reklame/stickerxpress.nl
Vestigingsadres: Jollenmakersweg 24, 1511 DA Oostzaan
Telefoonnummer: 075 - 684 12 26 (ma-vr)
E-mailadres: verkoop@stickerxpress.nl
KvK-nummer: 52014576
Btw-identificatienummer: NL002105557B77

2. Bestellen is alleen mogelijk via de webwinkel www.stickerxpress.nl

3. De Overeenkomst
Er is sprake van een bindende overeenkomst zodra de bestelling is geplaatst en er een betaling van deze bestelling heeft plaatsgevonden aan stickerxpress.nl
U ontvangt een geautomatiseerde email ter bevestiging van uw bestelling.
Stickerxpress.nl behoudt echter het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien er sprake is van teksten en/of afbeeldingen die in strijd zijn met de wet, gebruik en/of goede zeden.

4. Het aanbod
a. Het aanbod is vrijblijvend. Stickerxpress.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

b. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als stickerxpress.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden stickerxpress.nl niet.

c. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

d. Stickerxpress.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren van de afbeeldingen bij de producten exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

e. De prijs wordt inclusief belastingen weergegeven.

5. Levering
Onze levertijden zijn product afhankelijk.
Voor de meeste producten geldt een levertijd van 1 à 2 werkdagen. Bestelt u meerdere producten met verschillende levertijden, dan geldt voor de bestelling de langste levertijd. Levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend. Vertraging in levertijden zijn geen reden voor ontbinding van een bestelling. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Stickerxpress.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan stickerxpress.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6. Herroepingsrecht
Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft iedereen recht van retour op artikelen, besteld via het internet. Bij stickerxpress.nl geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht. Producten die u via deze webwinkel koopt worden allemaal op maat gemaakt volgens de door u ingevoerde specificaties. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op deze producten. De overeenkomst is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan stickerxpress.nl.
De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de klant.
stickerxpress.nl zal binnen 10 dagen na retour ontvangst de bestelling crediteren en eventuele betalingen terugstorten.

7. Betaling
a. Als klant uit Nederland kunt u bij ons bestellen middels de volgende betaalmethoden:
- iDEAL (direct, online veilig betalen met je bekende bank)
- PayPal
- Bankoverschrijving (wij starten met productie nadat wij de betaling hebben ontvangen)

b . Als klant van buiten Nederland kunt u bij ons bestellen via de volgende betaalmethoden:
- iDEAL
- PayPal
- Bancontact
- Bankoverschrijving (wij starten met productie nadat wij de betaling hebben ontvangen)

8.Kwaliteitsgarantie
a. Eventuele schrijffouten of onvolledigheden in bestelde tekst(en) kunnen door ons niet gecorrigeerd worden. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor zulke en gelijkende fouten in teksten uit.

b. Eventuele mankementen dienen binnen één week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te worden gemaakt.
Houdt er rekening mee dat stickerxpress.nl de kwaliteit van het door haar geleverde wil kunnen beoordelen. Retourzenden van de bestelling kan dan geeist worden.

c. Afwijkingen in geleverde aantallen zijn toegestaan als de afwijking binnen 10% van het bestelde aantal blijft. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere worden verrekend volgens de in de overeenkomst berekende stuksprijs.

9. Aansprakelijkheid
a. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen
- op hiervoor niet bestemde ondergronden wordt gemonteerd;
- op eigendom van derden wordt gemonteerd;
- onjuist of onrechtmatig verwerkt

De door ons opgegeven montagehandleiding is onvoorwaardelijk. Wij nemen geen aansprakelijkheid uit de wijze waarop onze handleiding wordt gebruikt.
Neemt u contact met ons op bij onduidelijkheden!

b. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bestelde teksten en/of afbeeldingen. Het aannemen van uw bestelling maakt ons niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Evenmin verklaren wij het met de inhoud van uw bestelling eens te zijn.

c. Wij hebben de bevoegdheid om een tekst en/of afbeelding af te keuren. Mochten wij uw bestelling afkeuren, dan zult u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Wij zullen niet corresponderen over de reden van een eventuele afkeuring.

d. Omdat u zelf verantwoordelijk bent voor de door uw aangeleverde teksten en/of afbeeldingen verplicht u zich in ieder geval geen teksten of afbeeldingen aan te leveren over onderwerpen die in strijd zijn met de wet en/of met (intellectuele eigendoms) rechten van derden.

e. Met het aanleveren van uw teksten en/of afbeeldingen gaat u akkoord met het plaatsen van uw teksten/afbeeldingen in onze webshop www.stickerxpress.nl

f. Indien u een tekst en/of afbeelding kiest, dient u waar nodig voorafgaand aan de bestelling schriftelijke toestemming te hebben verkregen van diegene(n) die op deze afbeelding en/of deze tekst rechten kan/kunnen doen gelden. U moet deze toestemming op verzoek van ons kunnen overleggen.

g. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op rechten die deze derden kunnen doen gelden op de door u gekozen afbeelding en/of tekst. U bent aansprakelijk voor alle kosten die wij moet maken om ons tegen dergelijke aanspraken te verweren. Wij behouden ons daarbij ook het recht voor om u in een eventuele procedure in vrijwaring op te roepen.

10. Toepasselijk recht
a. Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

b. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11.04.1980 wordt door ons uitgesloten.

11. Auteursrecht
a. Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten.

b. De door uw vervaardigde voorbeelden worden door ons met het oog op toekomstige bestellingen bewaard en blijven in de webshop staan. Op verzoek zullen de door uw vervaardigde voorbeelden worden verwijderd. Hetzelfde geldt indien wij verwijdering als noodzakelijk achten.

c. Wij zijn op geen enkele manier verplicht de door uw vervaardigde voorbeelden te bewaren en op enige wijze tegen verlies te beschermen.